EKOMUZEA W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Od roku 2004 działa Europejska Sieć Ekomuzeów ‘Local Worlds’, która zrzesza liderów ekomuzeow i organizacji wspierających ten ruch. Sieć umożliwia wymianę informacji i doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia i promocję oraz kontakty z ekomuzeami na świecie. www.localworlds.euMetodyka ekomuzem jest popularna w Europie, gdzie rozwijają się zarówno lokalne, często tematyczne inicjatywy (Ecomusee de la Noix du Pergord, Ecomusee des vieux maties de Liozo we Francji, Ecomuseo dell’Argilla, Ecomuseo dei Terrazamenti e della Vite we Włoszech) jak i zintegrowane przedsięwzięcia regionalne (Ecomusee d’Alasce, Ecomusee du Mont – Lozere we Francji, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Ecomuseo del Casentino we Włoszech, czy Ekomuseum Bergslagen w Szwecji. Poza Europą, idea idea ekomuzeum znalazła realizatorów w Brazyli – Savanna Ecomuseum w Goias, Japonii – Asahi Machi Ecomuseum, Kitasharima Ecomuseum czy Chinach – Suojia Ecomuseum of Liuzhi Guizhou
.(Źródło: Ulotka informacyjna „Ekomuzea”, wydana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska)

Image
Image