EKOMUZEA W POLSCE

W Polsce koncepcja ekomuzeum nie jest zbyt rozpowszechniona i właściwie dopiero uruchomienie Programu Ekomuzea przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tym podejściem i zainicjowanie ekomuzeów w kilkunastu miejscach w Polsce. Rozwijają się one w oparciu o trójsektorowe struktury współpracy, zwane Grupami Partnerskimi. Ponieważ tworzenie ekomuzeum wymaga współdziałania wielu lokalnych partnerów, Grupy Partnerskie pozwalają na wyłanianie ze swojego grona interdyscyplinarnych zespołów, zdolnych do realizacji takiego przedsięwzięcia.

Image

1 - Ekomuzeum Lanckorona – www.lanckorona.pl
2 - Ekomuzeum Babiej Góry
3 - Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej
4 - Ekomuzeum Alwernia – www.sprin.krakow.pl
5 - Ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” – www.wrzosowakraina.pl
6 - Ekomuzeum Trzech Kultur – www.trzykultury.org
7 - Ekomuzeum Nowa Huta
8 - Ekomuzeum Cysterskie – www.lubiaz.pl
9 - Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, Szkółkarstwa i Sadownictwa - www.ekomuzeummsciwojowskie.cba.pl
10 - Ekomuzeum Dymarki – www.tarchalice.info
11 - Ekomuzeum Dziadoszan
12 - Ekomuzeum Rzemiosła
13 - Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”- www.eko.uhercemineralne.pl
14 - Ekomuzeum im. Jana Pazdura – www.ekomuzeum.pl
15 - Ekomuzeum Ziemi Kamieniogórskiej

Ekomuzea trudno zaliczyć do przedsięwzięć jednoznacznie turystycznych, służą w równym stopniu lokalnym społecznością, jak i odwiedzającym je przejezdnym. Bardzo często jednak wśród powodów ich tworzenia leży chęć przyciągania zwiedzających, ludzi zainteresowanych zarówno atrakcjami, jak i walorami poznawczymi oferowanymi przez ekomuzeum. Szczególnie niewielkie ekomuzea nie mają dużej siły przyciągania, są natomiast naturalnym uzupełnieniem większych przedsięwzięć – regionalnych, krajowych , międzynarodowych, takich jak zielone szlaki – greenways. Zbieżne są założenia metodyczne obu koncepcji – nastawienie na ochronę i ekspozycję unikatowych wartości lokalnego dziedzictwa, aktywizacje i zaangażowanie lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia mieszkańców w zgodzie z duchem rozwoju zrównoważonego. Dobrych przykładów współistnienia i wzajemnego wzbogacania nie brakuje. Ekomuzea rozwijają się wzdłuż Bursztynowego Szlaku: Ekomuzeum Lanckorona, Ekomuzeum Babiej Góry, Ekomuzeum Opatów – Iwaniska. Liczne lokalne ekomuzea powstają na Dolnym Śląsku, w tym Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach czy Ekomuzeum Cysterskie w Lubiązu uatrakcyjniają szlak Odry. Obecnie takie podejście upowszechnia się w Bieszczadach, gdzie powstało Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach na szlaku Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie
.(Źródło: ”Zielone szlaki-greenways – Praktyczny Poradnik” pod redakcją D. Zaręby, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno 2007r.)