Bogactwo kredensów krajeńsko-pałuckich

W każdym kredensie znajdują się informacje na temat wszystkich obiektów: ulotki, wizytówki, bieżące informacje o organizowanych wydarzeniach, także publikacje i mapki z atrakcjami Ekomuzeum Doliny Noteci. Przede wszystkim jednak zawierają one smaki Krajny i Pałuk, dzięki czemu możemy skosztować lokalnych specjałów takich jak np. miody. Produkt lokalny to produkt charakteryzujący się indywidualnością, którego niepowtarzalność tworzą sami wytwórcy. Opiera się on o walory przyrodnicze i wyjątkowe cechy regionu Krajny i Pałuk. Kredensy Krajeńsko-Pałuckie są jednocześnie przysłowiowymi punktami informacji turystycznej regionu Krajny i Pałuk, propagującymi turystykę na tym terenie, jak również informujące o działalności Stowarzyszenia Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, które w swojej Strategii Rozwoju za główny punkt obrało sobie rozwój turystki na terenie powiatu nakielskiego.