Koncepcja złotego produktu

Ideą Złotego Produktu EDN jest coroczny wybór spośród zgłoszonych w kolejnych kategoriach produktów markowych Ekomuzeum Doliny Noteci tego najlepszego. Zgłoszeń mogą dokonywać wszystkie atrakcje Ekomuzeum Doliny Noteci, a także osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które oferują produkty lub usługi w ramach sieci EDN. Oceny dokonuje bezstronna, powoływana na tę okoliczność Kapituła Konkursowa.
W 2013 roku po raz pierwszy miał miejsce wybór Złotego Produktu Ekomuzeum Doliny Noteci. Kapituła Konkursowa wyłoniła te najbardziej wyjątkowe, które zasłużyły na miano „Złotego Produktu”.