Koncepcja Ekomuzeum Doliny Noteci

Koncepcja utworzenia Ekomuzuem Doliny Noteci narodziła się już w 2007r. po wyjazdach studyjnych do Ekomuzeum Dolnego Śląska oraz Ekomuzeum we włoskiej Cortemilia. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wraz z partnerami ustaliło, że powstanie Ekomuzeum, które będzie zrzeszało atrakcje turystyczne oddziaływujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Ekomuzeum Doliny Noteci są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Doliny Noteci.